Wat is een freelancer

Wat is een freelancer?

Wat is een freelancer?

Een freelancer is een zelfstandige die zich heeft toegelegd op werkzaamheden in een bepaald gebied. Dit zijn bijvoorbeeld zelfstandige tekstschrijvers, fotografen of softwareontwikkelaars. De freelancer vervult een belangrijke rol binnen de processen van een klein, midden of groot bedrijf. Zij zijn niet vast in dienst bij één bedrijf, maar werken voor meerdere opdrachtgevers. Dit geeft zowel de zelfstandige als de opdrachtgever een grote mate van vrijheid om werkzaamheden in onderling overleg af te stemmen. Wat doet een freelancer in de praktijk?

Werkzaamheden van een freelancer

Freelance betekent letterlijk zelfstandig. Een freelancer kent doorgaans niet één werkgever, maar werkt in korte periodes voor meerdere opdrachtgevers. In de essentie is een freelancer dan ook hetzelfde als een zzp’er: in beide functies werk je zelfstandig voor één of meerdere opdrachtgevers. Tevens heb je geen personeel onder je. De werkzaamheden van een freelancer verschillen per sector, en zijn doorgaans van kortere duur. Het zijn werkzaamheden die niet uitgebreid genoeg zijn om hier een vaste werknemer voor aan te nemen. Desondanks kunnen freelancers en opdrachtgevers samen een duurzame en succesvolle relatie opbouwen.

Verschil freelancer en zzp’er

In vakjargon worden de termen freelancer en zzp’er vaak in één adem genoemd. In dit geval klopt dat, want beide groepen werken op zelfstandige basis, en er is dan ook geen verschil tussenbeide. Wel verschilt het per sector of iemand zich laat aanspraken met ‘freelancer’ of ‘zzp’er’. Zo is iemand in de bouw of zorg vaak zzp’er, terwijl een tekstschrijver of fotograaf zich laat aanspreken als freelancer. De term zzp’er is pas recent ‘gebruikelijk’ geworden. Vroeger werd een zelfstandige, welke opdrachten aan kon nemen naast een vaste baan, aangemerkt als een freelancer.

Wat doen freelancers?

Als freelancer ben je verantwoordelijk voor je eigen opdrachten. Om een opdracht binnen te slepen moet je proactief op zoek naar opdrachtgevers, welke binnen jouw vakgebied vallen. Ben je een fotograaf, dan ga je bijvoorbeeld op zoek naar opdrachtgevers die professionele, rechtenvrije foto’s op hun website willen plaatsen. Ben je een tekstschrijver, dan hoop je opdrachtgevers te vinden die SEO-teksten willen laten schrijven. Jij weet hier als freelance tekstschrijver alles van af, en wilt de kennis inzetten om een succesvolle samenwerking aan te gaan met een opdrachtgever.

Naarmate je meerdere opdrachtgevers op succesvolle wijze hebt geholpen met een klein project, dan bouwt je portfolio zich op. Je goede naam zal zich vestigen, waardoor opdrachtgevers ook proactief naar jou zullen komen. Als freelancer ben je zodoende zelf verantwoordelijk voor het vinden van opdrachten en de kans op succes in deze functie.

Onzekerheid? Niet als je het goed doet

Een groot voordeel van het zelfstandig ondernemen is dat dit je veel vrijheid geeft. Je bepaalt van tijd tot tijd zelf welke opdrachten je aanneemt, en kunt eenvoudig een opdracht afwijzen. Je pakt de opdrachten waar je de meeste potentie in ziet, en hebt daarmee zelf de hand in het resultaat. Een keerzijde zou kunnen zijn dat je minder zekerheid hebt, want op momenten dat opdrachtgevers even niet op zoek zijn, heb je tijdelijk minder werk.

Moet je jezelf als freelancer zorgen maken over facturen die wel of niet worden betaald? En hoe zit het met het vangnet wanneer je tijdelijk niet kunt werken? Al deze zaken horen bij het ondernemersrisico, en daar ben je als zelfstandige normaal gesproken op voorbereid. Veel freelancers kiezen ervoor niet uitsluitend afhankelijk te zijn van hun inkomsten uit freelance werk, maar een back-up te hebben bij een vaste werkgever of opdrachtgever. Zodoende ben je aan het einde van de maand altijd verzekerd van een vast bedrag op je bankrekening, en dat geeft je de benodigde ruimte om verantwoord te ondernemen.

Verplichtingen en verwachtingen

Uiteraard is werken als freelancer niet geheel vrijblijvend; je hebt nog altijd verplichtingen en verwachtingen. Als freelancer kan je jezelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dit is niet altijd verplicht. Op basis van het ondernemerscriterium kijkt de Belastingdienst daarnaast of je mag worden aangemerkt als ondernemer, dan wel als freelancer. Daarnaast wordt verwacht dat je over het verdiende vermogen als freelancer aan het einde van het jaar belasting gaat betalen. Kom je onder de grens van 10.000 euro per jaar dan staat deze belastingpost onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, en alles boven dit bedrag wordt aangemerkt als vermogen waarover nog belasting moet worden betaald. Hier is namelijk nog geen loonheffing op van toepassing geweest.

Het is belangrijk om na te gaan wanneer je als zelfstandige ook als ondernemer wordt aangerekend. Dit heeft onder meer gevolgen voor de zakelijke administratie, ondernemersaftrek en de Kleineondernemersregeling. Laat je vooraf informeren over de mogelijkheden als freelancer.

Voordelen freelancers: opdrachtgever en zelfstandige

Zowel voor de zelfstandige als voor de opdrachtgever heeft deze manier van werken voordelen. Voor een opdrachtgever is het prettig om niet na te hoeven denken over arbeidsrecht, want de freelancer is niet officieel in dienst. Ook kan een freelancer geen beroep doen op ontslagbescherming. Het geeft de opdrachtgever veel vrijheid om te bepalen wanneer zij behoefte hebben aan extra handen, en wanneer niet. Dit is tevens kosten efficiënt binnen een project. Het grote voordeel voor de freelancer zit hem in de vrijheid en het werken voor eigen geld. Je bent niet afhankelijk van een baas, en kunt naar eigen inzicht geld verdienen. Die verantwoordelijkheid en uitdaging is voor veel mensen een doorslaggevende factor om te kiezen voor de functie freelancer.

Kiezen voor freelance

Als zelfstandige beginnen is normaliter een weloverwogen keuze. De laatste jaren groeit het aantal freelancers in Nederland, en dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de economie. Bedrijven kiezen steeds vaker voor werk op projectbasis, waarin een freelancer een belangrijke rol kan spelen. Je hebt als freelancer veel vrijheid om je eigen tarieven te bepalen, evenals de planning per project. Ben je niet tevreden met de tijdsplanning of het geboden bedrag, dan heb je als freelancer de kans om door te schakelen. Dit ten opzichte van de rol als vaste werknemer, waarin je die keuze vaak niet hebt. Kiezen voor freelance werken levert veel vrijheid op, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Ben jij er geschikt voor? Maak de juiste keuze en bouw zekerheden in om succesvol te worden.

16/10/2020